Disclaimer

Website Vissersclub Neptunus

Datum: 25/07/2012

We betrachten grote zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de informatie ten behoeve van de website. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie op de website. We staan tevens niet garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in op de website genoemde informatiebronnen van derden, ook niet indien deze door middel van hyperlinks toegankelijk zijn.

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van de activiteiten die door een gebruiker worden ondernomen op basis van de informatie die door middel van onze website wordt verstrekt.

Indien op de website de naam van een product, dienst, fabrikant of leverancier word genoemd, betekent dit niet dat de we deze op enige wijze goedkeuren, afkeuren, aanraden, afraden of anderszins hiermee verbonden zijn

In het bijzonder betreffende de botengids: op de lijst worden alle bekende boten opgenomen. We voeren geen enkele controle omtrent de deugdelijkheid van deze boten en of ze de nodige vlaggebrieven, verzekeringen, attesten en dergelijke bezitten. Het is aan de overheid om de boten te controleren. We nemen dus geen enkele verantwoordelijkheid omtrent de op de botengids vermelde boten.

De Webmaster,
Patrick Molemans