Zaterdag 11 november, van 12 tot 21 uur

MOSSELDAG

In de parochiezaal, Luikersteenweg 253, Lommel-Barrier
(weggetje naast de kerk)

Bestelling

Naam
E-mail adres :
  (ingave verplicht)
  (ingave verplicht)
Als U gelijktijdig komt, mag U het op 1 lijn (1 kaart) noteren !
(1) Kaartnummer enkel in te vullen indien u reeds een genummerde kaart in uw bezit hebt.
(2) 1 frikandel + friet = € 3,-   /   2 frikandellen + friet = € 4,50
(3) Gelieve het uur bij benadering in te vullen (12 tot 21 uur)

Kaart
(1)

  Naam Mosselen
€ 16,-
½Haan
€ 10,-
Vidée
€ 10,-
Stoofvlees
€ 10,-
Frikandel
(2)
uur
(3)
eten/
afhalen
afhalen
afhalen
afhalen
afhalen
afhalen
afhalen
afhalen
afhalen
afhalen
afhalen
Opmerkingen, suggesties of vragen :